Karatay Termal Tatil Köyü

KMÜ’nün Yükselen bölümü ”Yeni Medya”. Bölüm Tanıtımı…

featured
Wordpress Temaları

”Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, hızla gelişmekte olan dijital ve sosyal medya alanında hem teorik hem de uygulamada gerekli pratik bilgiye sahip yeni medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hızla dijitalleşip kitlelerin gündelik yaşamını biçimlendiren medya dünyası, tüm sektörleri hızla değiştirip dönüştürmekte, bu sektörlerin birinci öncelikli ilgi alanı haline gelmektedir. Küreselleşip dijitalleşen dünyada bütün kurumlar ve işletmeleri zorunlu olarak yeni medya/dijital medyaya bağımlı hale gelmiştir. Bu nedenle, yeni medya kariyeri, dünyanın her yerinde geniş bir istihdam olanağı yelpazesine sahiptir. Bu nedenle Yeni Medya Bölümümüz, yeni medyanın küreselleşen dünyadaki rolünü kavramış ve yeni iletişim teknolojilerinin ekonomiden, siyasete, eğitimden sağlığa etkilerini bilen meslek profesyonelleri ile medya ve reklam sektörlerindeki hızla artan uzman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.
Bölümümüz, yeni medyanın doğası gereği hızla değişen teknolojik değişimlere hakim ve bu hıza uyum sağlayabilecek teknik donanıma sahip ve görsel algılama ve görsel tasarım yeteneği gelişmiş, özgün yeni medya içerikleri üretebilecek öğrenciler yetiştirmeyi,
Yeni medyanın küresel ve yerel ölçekteki etkilerini toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanda irdeleyebilecek eleştirel bakış açısı kazanmış meslek profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA BÜYÜK SERÜVEN
Abaküsten oda büyüklüğünde makinalara, masaüstü bilgisayarlardan, cep bilgisayarlarına, endüstriyel sistemlerin entegrasyon ve yönetimini sağlayan mekatronik sistemlere varıncaya kadar her geçen gün gelişen, güçlenen, küçülen bilgisayarlar artık hayatın kaçınılmaz bir parçası olup insanların gündelik yaşamlarına radikal müdahalelerde bulunmaya başlamıştır. Birey ve toplumun ötesinde, endüstriyel üretim ve tüketimin her alanını kuşatan bilgisayar teknolojileri üretim ve tüketimin koşullarını belirler hale gelmiştir.
Teknoloji ve insan: Bilgisayarın icat edildiği günden bu güne, bu cihazın daha güçlü, daha akıllı, daha hızlı, daha pratik olması için sürekli çalışılmıştır. Günümüzde hızla gelişen yapay zeka sayesinde akıllı telefonla başlayan serüvende, akıllı evler, otomobiller, sürücüsüz araçlar ve sayborglarla, insansız üretim yapan fabrikalar, robot futbol takımları dikkat çekmeye başlamıştır. Bu gelişmeler Sanayi Devrimi sonrası mavi yakalılara olan ihtiyacı ortadan kaldırıp bilgi toplumunun beyaz yakalılarına olan ihtiyacı artırmış, kendi üretim süreçlerini dayatmaya başlamıştır.
İletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla gelişip tavandan tabana toplumu kuşattığı günümüz dünyasında, pasif ve edilgen bir bağımlılıkla teknolojiyi kullanmak yerine; kullanım bilgisinin ötesinde teknoloji ve içeriğine müdahale edebilmek, teknolojiyi kendi amaç, ideal, inanç, kültür ve çıkarlarına göre yönetip yönlendirebilmek büyük önem arz etmektedir. Bu durum, yeni medya alanında yetişmiş üretken insan ihtiyacını doğurmaktadır.
Teknoloji ve öğrenme: Haz ve hız temelli bilgiye aracılık yapan dijital ve sosyal medya, kısaca Yeni Medya, dijital dünyanın içine doğan Z Kuşağı gençleri için en önemli öğrenme kaynağı haline gelmiştir. Eğitim açısından bakıldığında, artık formal eğitim sisteminde sabit bir müfredatı, kural ve yükümlülükleri olan okulda öğrenme yerine; bireysel tercihlere göre biçimlenen, zaman, mekan serbestisi ve bireysel hazlara imkan tanıyan informal öğrenme aracı olarak yeni medya ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu alanda proaktif tedbirler almak gerekli hale gelmiştir.
Yeni medyayla değişen alışkanlıklar: Eskiden insanlar ayrıntılı haberlerle dolu gazeteleri okurdu. Günümüz Z Kuşağı ise, yeni medya sayesinde haber ve bilgiye pratik ve ücretsiz olarak akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden erişmektedir. İnsanlar sosyal medya üzerinden sosyalleşmekte, gerçek dünyanın simülasyonunu sanal alemde yaşamaktadır. Dil öğrenmede bile yeni medya önemli bir pozisyon kazanmıştır. Eskiden ana kucağında öğrenilen anadili hakimdi. Günümüzde anadili yerine medya dili geçmeye başlamıştır. Bu durumda medyanın, dilinden görüntüsüne tüm yönleriyle yakından ilgilenerek gerekli müdahale ve düzenlemeleri yapmak, içerik ve teknoloji üretmek gerekmektedir.
Gelenekselden dijitale medya: Yeni medya, haber ve bilgi üretip dağıtma işinde medya devlerinin tekelini kırmak ve alternatif bilgi üretip dağıtmak için ilk defa amatörlere de fırsat sunmuştur. Teknoloji erişim ve kullanımının kolaylaşıp ekonomik maliyetlerinin düşmesi ve mutlak tekeller yerine alternatiflere de ortam oluşması bir fırsattır. Teknolojinin doğasının getirdiği bu fırsatları doğru değerlendirip önemli bir kazanıma dönüştürebilmek Yeni Medya Bölümü’nde öncelikli hedeftir.
‘Kullanan’ veya ‘kullanılan’ olmak: Yeni medya olumlu ve olumsuz yönde çok çeşitli amaçlar için araç olarak kullanılabilmektedir. Olumlu kazanımları artırmak ve olumsuz gelişme ve kayıpları da azaltmak üzere yeni medyanın ehil ellerde bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Arap Baharı’ndan ülkemizdeki kalkışmalara kadar tüm dünyada kitleleri yönetip yönlendirmede etkin bir araç olan yeni medyanın dezenformasyon, mizenformasyon, spekülasyon, manipülasyon, hatta provokasyon amacıyla kullanıldığı pek çok örnekte görülmüştür. Dolayısıyla yeni medyanın başı boş bırakılmadan doğru bir şekilde yönetilip yönlendirilmesi gerekmektedir.
Dijital medya ve ekonomik müdahaleler: Eskiden ülkeler cephelerde açıkça savaşırdı, günümüzün savaşları ise ağırlıklı olarak medyaya ve siber savaşlara odaklanmaktadır. Kripto paralardan borsa saldırılarına kadar çok çeşitli cepheler açılmıştır. Yeni medyanın finans sektöründe de çok etkin bir rolünün bulunduğu, finans kaynaklarının manipüle edilip piyasaların ciddi oranda speküle edildiği son zamanlarda çok sık görülmektedir.
Temsiliyet: Yeni medyanın çok büyük bir temsil gücü vardır. Bu gücün doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kontrolsüz güç yapıcı değil yıkıcı olmaktadır. Yıkıcı temsilin tipik örneği Afrika’dır. Aslında bir ülke değil, koskoca bir kıta olan Afrika; medyada kıtlık, kuraklık, açlık, salgın hastalıklar, vahşilik, iç çatışmalar, barbarlık, yamyamlık gibi bir dizi olumsuz imajla temsil edilmektedir. Haber, film, belgesel formatındaki bu temsillerden beslenen tüm dünyada kafalar Afrika hakkında son derece olumsuz imgelerle doludur. Olumsuz imgeleri aşmak üzere, medyada benim, bizim, ülkemizin ve insanlığın doğru temsilinin sağlanması çok önemli bir görev ve kazanımdır.
Yeni Dünya merkezli yeni politika, yeni diplomasi: Tüm dünyada devlet yöneticileri, resmi açıklamalarını, uluslararası diplomasi veya iç politika açıklama ve uyarılarını, Twitter başta olmak üzere, tamamı ABD merkezli dijital ve sosyal medya üzerinden yapmaktadır. Bu da yeni medyanın iç politikadan, turizme, uluslararası siyasetten diplomasiye, finans piyasalarından milli güvenliğe kadar her alanda kritik bir önem kazandığını kanıtlamaktadır.
Gözetleme, bilgi toplama, güvenlik: Yeni medya birey ve toplumların özel hayatını izleyip gözetlemektedir. Dijital teknolojiler, bir istihbarat örgütünün kuruluşundan günümüze topladığı tüm bilgiyi birkaç günde toplayabilecek imkan ve kabiliyete ulaşmıştır(J. Assange). O yüzden yeni medyanın bireysel güvenlik ve milli güvenlik boyutunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
E-uygulamalarla kolaylıklar: Önceden basılı kağıt ve posta ile uzun sürede ve yoğun uğraşla yapılan işler, bugün dijital teknolojilerin gelişimiyle çok kolay ve hızlı hale gelmiştir. Çevrimiçi rezervasyondan dijital bankacılığa, e-devlet uygulamalarından e-kitap ve faturaya kadar her alanda bilgisayar yazılımları üzerinden işlemler kolay ve hızlı; aynı zamanda da bir o kadar riskli bir şekilde yapılabilmektedir. Ülkemizde de geleneksel ticaretten e-ticarete geçiş hızlı bir şekilde gerçekleşmekte, yıllık satış rakamlarında e-ticaretin hızlı ilerleyişi, geleneksel ticaretin nostaljik bir çerçeveye sıkışıp kalacağını göstermektedir.
21. yüzyılda turizmin, enerji akışının, ticaret biçimlerinin ve rotalarının radikal bir şekilde değişmesi, İpek Yolunun tekrar canlanması gündeme gelmiştir. Bu değişimler uluslararası konjonktürü ve teknolojik gelişmeleri etkin bir şekilde takip etmeyi gerektirmiştir. Yeni medyanın sunduğu çeşitli olanakların kullanımında kendi altyapılarımızın ve ilgili sektörlerimizin zarar görmemesi için teknolojinin doğru kullanımının sağlanması gerekmektedir.
Yeni medya başat popüler kültür taşıyıcısı konumundadır. Ticari ve kültürel yayılma amaçlarıyla kitlelerin zihinsel beslenmesinden fiziksel beslenmesine, cilt bakımından giyim-kuşama kadar her alanda popülerleştirdiği ürün ve fikirleri yaymakta ve kitleleri yönetmektedir. Popüler kültür karşısında elit kültürün, sanat ve estetik değerleriyle özellikle yerel kültürümüzün ve geleneksel değerlerimizin de varlığını sürdürmesi için yeni medyaya yeni ve farklı bir bakış açısıyla bakmak ve onu yeniden şekillendirmek gerekmektedir.
Bölümün Amaçları: Yeni medya bölümünde, öncelikle çeşitli yazılımlar üzerinden çalışan teknolojilerin doğru ve etkin kullanımı amaçlanır.

Öğrencilerin sözel, görsel ve işitsel olarak etkin bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak.
Küresel içerik üreticilerinin kontrolünün dışında alternatif bilgi üretme ve yayma kaynaklarını oluşturabilmek.
Siber güvenlik konusunda bireylerin, firmaların, toplumun bilgi ve bilinç kazanmasını sağlamak.
Başat informal öğrenme ortamı olan yeni medyanın doğru kullanımına katkı sağlamak.
Yeni medya alanında yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için çalışmalarda bulunmak.

Yeni medya bölümü öğrencisi yukarıda bahsedilen tüm bu konularda önce bilgilenip bilinçlenmeli, fikir ve proje üretmeli, sosyal aktiviteler düzenlemeli, kamu ve özel sektörde yeni medyada yeni stratejilerin geliştirilmesinde ve doğru adımların atılmasını sağlamalıdır.
Bölümün Gerektirdiği Nitelikler: Yeni medya bölümü okumak isteyenlerde bulunması gereken bazı nitelikler vardır. Yeni medya bölümü, öncelikle yeni medya ile ilgili olmayı gerektirir. İlgisiz, bilgi anlamsızdır. O yüzden yeni medya ile çok haşır neşir olan, yeni şeyler araştırmayı, öğrenmeyi, kendisini ifade etmeyi seven öğrenciler için çok uygun bir bölümdür.
Bu durumda bir yeni medya öğrencisi;
Fotoğraf, vidyo kaydetmeyi, çektiği görüntüyü kurgulayıp bir anlatı ortaya çıkarmayı,
Dijital ve sosyal medya ile uğraşırken, sıradan bir nihai kullanıcının ötesinde, analitik düşünme becerisi ile teknik, içerik, biçim ve estetik boyutlarıyla ayrı ayrı ilgilenebilmeyi,
Dijital ve sosyal medyanın kazanımlarıyla birlikte potansiyel risk ve kayıplarını bilinçli irdeleyip ayırt edebilme becerisini geliştirmeyi,
Yeni programlar öğrenmeye, açık kaynak kodlu yazılımları kullanıp geliştirebilmeye, bilgisayar programlamaya istekli olmayı,
Hızlı ilerleyen iletişim ve medya teknolojilerini yakından takip etmeyi sever, teknolojiyi doğru değerlendirebilme becerisine sahiptir.

Bunun için, Yeni Medya öğrencisinin mutlaka bir bilgisayarı, fotoğraf ve vidyo çekebileceği bir kamerası veya en azından etkin kullandığı bir akıllı telefonu bulunmalıdır. Bu sayede hem teknolojiyi yakından tanıyıp aktif kullanmalı hem de üretim tecrübesini artırmalıdır.
Dil Becerisi ve Türkçe: Büyük firma, sivil toplum örgütleri, resmi kurumların üst düzey yöneticileri, ünlüler, politikacılar resmi açıklamalarını, yorum ve değerlendirmelerini danışmanları eliyle ağırlıklı olarak Twitter üzerinden yapmaktadır. Twitter mesajlarından basın açıklamalarına kadar çok çeşitli yazı türünde düzgün ve etkin bir dil kullanımıyla mesajın doğru ifade edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Türkçe’nin başkenti Karaman’daki Yeni Medya bölümünde Türkçe eğitimine özel önem verilmektedir.
Kariyer İmkan ve Ortamları: İnsanlık tarihi boyunca kitleleri en çok etkileyen ve özellikle son yıllarda en hızlı ilerleyen alan olan iletişim teknolojilerinin insan hayatını kuşatmaya devam edeceği açıkça görülmektedir. Bu durumda yeni medya alanında eğitimli insanların iş ve meslek olarak hemen her alanda haber, reklam ve tanıtımdan propagandaya kadar pek çok branşta karşılık bulacağı anlaşılmaktadır. Bu açıdan yeni medya okumuş, teoriyle pratiği birleştirmiş ve üzerine tecrübe eklemiş kalifiye insanların sosyal bilimlerde en çok rağbet görecek kitleyi oluşturacakları öngörülmektedir.
Sonuçta vizyon sahibi birey yetiştirme amaçlı Yeni Medya Bölümünü, yeni medyaya ilgili ve istekli olan öğrenciler seçmelidir.
Yeni Medya, çok çalışmayı, çok yorulmayı, çok okumayı, yoğun dil öğrenmeyi göze alanlar için doğru bir bölümdür.”

Doç. Dr. İbrahim Ethem Bilici

(KMÜ Yeni Medya bölüm başkanı)

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Medya Anadolu ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!